VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
 

Vrtec  vabi k vpisu predšolskih otrok v starosti 1 do 3 let za šolsko leto 2022/2023. Vpisi bodo potekali v času od 14.3.2022 do 18.3.2022. K vpisu vabimo starše otrok, ki še ne obiskujejo vrtca. Obrazec za vpis je na voljo na spletni strani vrtca (https://www.vrtec-jana.si/vpis-v-vrtec-2016-2017).

Starše, ki si želijo opraviti ogled vrtca in informativni razgovor, vabimo, da v času razpisa pokličejo na telefonsko številko 041 371 541.

 

Programi v Vrtcu Jana

rezanje papirja

  • Dnevni program,
    dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa
  • Varstvo Montes dan,
    ki je namenjeno otrokom od 11. meseca do 6 let
  • Montessori delavnica - Montes Jana,
    ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let

Več o tem

Zakaj izbrati vrtec z elementi pedagogike montessori?

presipavanje
Razvijanje samostojnosti in koncentracije priprava na vsakdanje življenje, zgodnje učenje tujega jezika, v obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv in se z lahko in nezavedno uči tudi zapletenih stavčnih struktur.

Več o tem

Vrtec JANA je subvencioniran s strani občine

Zasebni vrtec JANA d.o.o. je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge pristojni center določi plačilni razred.