ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA OD 26.10.2020 DO PREKLICA

 

Vrtec JANA d.o.o. deluje v zmanjšanem obsegu. Nujno varstvo na podlagi vladnih ukrepov in sklepa župana Mestne občine Novo mesto zagotavlja za otroke staršev, kateri opravljajo delo, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje lokalne skupnosti, države in družbe, ter staršev, ki zaradi narave delovnega mesta ne morejo opravljati dela na domu in varstvo otrok ne morejo zagotoviti na drugačen način.

Starši v vrtec dostavijo potrdilo delodajalca za oba starša, s katerim izkazujejo potrebo po nujnem varstvu. Prav tako morata starša dostaviti podpisano izjavo, da je  otrok zdrav in da v obdobju 10 dni (pred prihodom v vrtec) ni bil v stiku z okuženo osebo (obrazec v dokumentih za starše).

Starši, katerih otroci nujnega varstva za otroka ne bodo koristili, so za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila. 

 

V času nujnega varstva vrtec obratuje od 6.30 do 15.30 ure.

Želimo si in upamo, da bomo vrtec lahko odprli za vse otroke v čim krajšem času in da ostanemo zdravi.  

 

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 041 371 541. 

 

 

 

Programi v Vrtcu Jana

rezanje papirja

  • Dnevni program,
    dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa
  • Varstvo Montes dan,
    ki je namenjeno otrokom od 11. meseca do 6 let
  • Montessori delavnica - Montes Jana,
    ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let

Več o tem

Zakaj izbrati vrtec z elementi pedagogike montessori?

presipavanje
Razvijanje samostojnosti in koncentracije priprava na vsakdanje življenje, zgodnje učenje tujega jezika, v obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv in se z lahko in nezavedno uči tudi zapletenih stavčnih struktur.

Več o tem

Vrtec JANA je subvencioniran s strani občine

Zasebni vrtec JANA d.o.o. je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge pristojni center določi plačilni razred.