A K T U A L N O 

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21

V času od 9.3. do 31.3.2020 poteka redni vpis za šolsko leto 2020/2021.

K vpisu vabimo vse še ne vključene otroke v starosti od 11 mesecev do 6 let. Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani  https://www.vrtec-jana.si/za-starse/dokumenti-za-starse. Vlogo lahko oddate v vrtcu ali pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti na uprava@vrtec-jana.si

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite in pokukate v svet Marie Montessori, v Hišo otrok nad Krko. 

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 041 371 541. 

 

Več o tem 

Programi v Vrtcu Jana

rezanje papirja

  • Dnevni program,
    dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa
  • Varstvo Montes dan,
    ki je namenjeno otrokom od 11. meseca do 6 let
  • Montessori delavnica - Montes Jana,
    ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let

Več o tem

Zakaj izbrati vrtec z elementi pedagogike montessori?

presipavanje
Razvijanje samostojnosti in koncentracije priprava na vsakdanje življenje, zgodnje učenje tujega jezika, v obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv in se z lahko in nezavedno uči tudi zapletenih stavčnih struktur.

Več o tem

Vrtec JANA je subvencioniran s strani občine

Zasebni vrtec JANA d.o.o. je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge pristojni center določi plačilni razred.