A K T U A L N O

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19

K vpisu vabimo vse še ne vključene otroke v starosti od 11 mesecev do 6 let. Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani  https://www.vrtec-jana.si/za-starse/dokumenti-za-starse. Vlogo lahko oddate v vrtcu ali pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti na uprava@vrtec-jana.si

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite in pokukate v svet Marie Montessori, v Hišo otrok nad Krko. 

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 041 371 541. 

 

Več o tem 

Programi v Vrtcu Jana

rezanje papirja

 • Dnevni program,
  dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa
 • Dnevno varstvo Montes dan,
  ki je namenjeno otrokom od 11. meseca do 6 let
 • Montessori delavnica - Montes Jana,
  ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let

Več o tem

Zakaj izbrati vrtec z elementi pedagogike montessori?

presipavanje
Razvijanje samostojnosti in koncentracije priprava na vsakdanje življenje, zgodnje učenje tujega jezika, v obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv in se z lahko in nezavedno uči tudi zapletenih stavčnih struktur.

Več o tem

Vrtec JANA je subvencioniran s strani občine

Zasebni vrtec JANA d.o.o. je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja.

Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge  pristojni center določi plačilni razred. 

Varstvo otrok z elementi pedagogike montessori

Vrtec JANA deluje skladno s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega vzgojnega programa za vrtce, katerega dosegamo z elementi montessori pedagogike.

Prilagaja se otrokovim razvojnim potrebam in talentom. Vsak otrok ima možnost, da se v svojem ritmu razvije v celovito osebnost. Gre za:

 • invidividualni pristop otroku;
 • skrbno pripravljeno okolje;
 • heterogene skupine.

Vloga vzgojitelja je priprava okolja, opazovanje otroka ter spoštovanje otrokove stopnje razvoja in je vezni člen med pripravljenim okoljem in otrokom.

Vrtec  je kraj, kjer si prizadevamo, da bodo naši sončki, ko odrastejo, sposobni preprosto zaznavati situacije ali dejstva, ki so osnovna raven praktičnega znanja preračunljivosti in presojanja. Najpomembnejši so cilji, biti pošteni do sebe in drugih, biti pristni in avtentični, ob zavedanju tukaj in sedaj, biti empatični do sebe in drugih.

Vzgojni pristop vrtca je način življenja, ki zahteva korenito spremembo razmišljanja in delovanja odraslega. Odrasel ni tisti, ki dela namesto otroka, ampak spodbuja otroka, da sam razvija svoje potenciale. Potencial otrok je neizmeren. Odrasli izberemo zaupanje vanj, saj ima v sebi »notranjega učitelja«, ki ga vodi k razvoju teh potencialov. Mi odrasli, kot zunanji opazovalci, pa pripravljamo tako okolje, ki spodbuja te otrokove naravne silnice. Za vse to pa otroci potrebujejo podporo vseh nas.

PODPIRAJ ME, DA NAREDIM SAM, je naše vodilo na poti vzgoje za življenje.