Vpisni in izpisni obrazci

Vloga za vpis otroka v vrtec

Rezervacija za čas počitniške odsotnosti

Vloga za izpis iz vrtca

Soglasja

Soglasje - javni prevoz

Soglasje - fotografiranje

Vrtčevski pravilniki

Pravilnik o varnosti otrok

Pravila o hišnem redu

Zdravstveno-higienski režim bolezni

Ostali dokumenti

Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

Izjava stanovanjski kredit