Ta sistem vzgoje temelji na otrokovih razvojnih potrebah po svobodi znotraj meja, v skrbno pripravljenem okolju, ki ga zanj pripravijo odrasli, torej strokovni delavci vrtca.

Izvajanje

Celodnevni program montessori pedagogike traja 9 ur in je namenjen otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo. Program obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Ker je montessori metoda v prvi vrsti učenje za življenje, strokovni delavci pomagajo, da si otrok sam oblikuje svoj odnos do sebe in drugih stvari. To dosežemo s pomočjo skrbno pripravljenega okolja, ki je urejeno tako, da se uči, raziskuje, igra, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in se v vsem tem uči živeti s seboj in z drugimi na naraven in neprisiljen način.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v vrtcu so oblikovane tako, da spodbujajo otrokovo samostojno raziskovanje in bodo izbrane glede na otrokove spretnosti in sposobnosti.

Montessori vzgojni pristop prepoznamo po:

 • Umirjenosti.
 • Samostojnosti otrok in
  individualnem pristopu.
 • Pri pripravi okolja strokovni delavci sledijo značilnostim posameznega razvojnega obdobja. V letošnjem šolskem letu bo poudarek na:

 • učenju samostojnosti in skrbi zase
 • spoznavanju jezika (slovenskega in tujih jezikov),
 • razvijanju senzo in finomotorike,
 • razvijanju občutka za red,
 • uporabi različnih pripomočkov za igro in razvoj na vseh področjih (vsakdanje življenje, matematika, jezik, zaznavanje, znanost in umetnost),
 • prihajanje do novih spoznanj skozi lastno delo,
 • pridobivanje na razvoju koncentracije, samozavesti, samostojnosti in vztrajnosti.


Cilji

 • Spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja.
 • Spodbujanje otrokove samostojnosti, samodiscipline in samozaznavanja
 • Spodbujanje veselja do učenja in raziskovanja.
 • Sistematičen pristop k reševanju težav.
 • Pridobivanje znanja in drugih spretnosti potrebnih za uspešno izobraževalno pot

Prostori in materiali (didaktični pripomočki)

Prostori so estetsko urejeni in vsebujejo opremo, ki je prilagojena otroku tako, da so stvari na dosegu. Različni razstavljeni otroški izdelki naredijo prostor še prijaznejši.

Didaktične pripomočke, ki jih M. Montessori imenuje »materiali«, so oblikovani tako, da pomagajo otrokovemu:

 • razumskemu razvoju,
 • razvoju zbranosti,
 • koordinacije,
 • samostojnosti,
 • socializacije in
 • občutku za red.

S temi materiali so opremljene igralnice v našem vrtcu, oblikovani pa so tako, da so razdeljene na več osnovnih področij:

 • vsakdanje življenje,
  jezik,
 • zaznavanje (senzomotorično področje) in
  umetnost (likovna, glasbena)
 • fina motorika
 • groba motorika.
 • Pri starejših otrocih (od treh let naprej) sta poudarjeni še matematika in znanost (biologija – botanika in zoologija, geografija, kemija, fizika, zgodovina).

Na polici je samo po en primerek vsakega materiala. Tako se otroci ne primerjajo med seboj in napredujejo v lastnem ritmu in tempu. Delajo posamično ali po medsebojnem dogovoru v manjših skupinah.