Programi in projekti

 

Programi

Program dela za predšolske otroke, ki jih izvaja vrtec določa Zakon o vrtcih. Zasnovani so v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce, ki je obogaten z elementi montessori pedagogike. 

Vzgojni program se izvaja za: 

  • prvo starostno obdobje, od 1 - 3 let ter za  
  • drugo starostno obdobje, od 3 - 6 let.

Delo v oddelku izvajajo vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljic, zunanji sodelavci, prostovoljci ter dijaki prostovoljci.

 

Projekti

  • Z veseljem v šolo
  • Samostojnost
  • Prostovoljstvo v vrtcu

 

Obogatitveni program

Obogatitveni program vsebuje dodatne dejavnosti med poslovnim časom vrtca, ki jih izvajajo strokovni delavci vrtca. Za starše niso posebej plačljivi.

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli tri obogatitvene dejavnosti, in sicer:

  • Spoznavajmo jezike
  • Montessori delavnice
  • Mali sonček in šport skozi letni čas
  • Plesne urice