Vpis predšolskih otrok

Vrtec je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja. Starši lahko oddajo 'Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev' na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge  pristojni center določi plačilni razred.

Vpis predšolskih otrok poteka skozi celo leto oziroma do zapolnitve mest.

Vpis z ogledom vrtca poteka v Vrtcu JANA, Pod Trško goro 13, 8000 Novo mesto, po predhodnem dogovoru na telefonski številki 041 371 541 - Joža Merisan.

Izvaja se dnevni program, obogaten z elementi Montessori pedagogike, največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa (praviloma od 6.00 do 16.00 ure),

Lepo vabljeni, da skupaj z nami pokukate v svet Marie Montessori Hišo otrok nad Krko

 

Obrazci za vpis:

 

Vloga za vpis v vrtec

pdf

VlogaVpisSplet

Velikost : 148.43 kb
Št. ogledov : 75
Dodano : 2022-11-08 15:10:11
Spremenjeno : 2022-11-08 15:10:11

---------------------------------

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu. V primeru, da starši oddajo vlogo do 15. v mesecu, se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca s prvim dnem naslednjega meseca.

 

pdf

IzpisVloga

Velikost : 155.74 kb
Št. ogledov : 256
Dodano : 2019-12-10 12:43:01
Spremenjeno : 2019-12-10 12:43:01