Vrtec je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. S tem so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v dnevni program našega vrtca. Višina subvencije znaša 85% cene programa javnega vrtca v občini bivanja. Starši lahko oddajo ‘Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev’ na pristojni center za socialno delo. Na podlagi te vloge pristojni center določi plačilni razred.

Vpis predšolskih otrok poteka skozi celo leto oziroma do zapolnitve mest.

Vpis z ogledom vrtca poteka v Vrtcu JANA, Pod Trško goro 13, 8000 Novo mesto, po predhodnem dogovoru na telefonski številki 041 371 541 – Joža Merisan.

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

  1. dnevni program: dnevno največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu znotraj poslovnega časa (praviloma od 6.00 do 16.00 ure),
  2. Montessori delavnica – Montes Jana, ki je namenjena otrokom od 18 mesecev do 3 let (izvaja se 2 x mesečno).

Lepo vabljeni, da skupaj z nami pokukate v svet Marie Montessori Hišo otrok nad Krko.

Obrazec za vpis

Obrazec za izpis